Recruitment

Thai Instructors


ประกาศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตำแหน่งที่รับสมัคร
อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา (วุฒิ ป.โท-เอก 1 อัตรา และ ป.เอก 1 อัตรา)
สมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560
Download ใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ http://arts.tu.ac.th (ไปที่ 
รับสมัครงาน) หรือ คลิกลิงค์ด้านล่าง

รายละเอียดและกำหนดการรับสมัคร...More Detail
หลักฐานยื่นพร้อมใบสมัคร...More Detail