News & Event

กิจกรรมค่ายทัศนศึกษา ณ บ้านรักทะเล จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2561

คณาจารย์และนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายทัศนศึกษา ณ บ้านรักทะเล จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2561


Image may contain: one or more people, people standing, sky, ocean, outdoor and nature

Image may contain: 26 people, people smiling, shoes and indoor

Image may contain: 2 people, indoor